KAUNO RAJONO VVG ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno r. VVG 2016 m. balandžio 26 d. kvietė visus narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą už 2015 metus. Susirinkime dalyvavo valdžios atstovas vicemeras Kęstutis Povilaitis, bendruomenių atstovai, verslo atstovai.
Kauno r. VVG vienija 58 narius.

VVG veiklai vadovauja visuotinis narių susirinkimas.
Valdyba su valdybos pirmininku iš 11 asmenų.
Asociacijos pirmininkas 1 asmuo.

Posėdžiui pirmininkavo VVG pirmininkas – Vytautas Zubas.
Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl Kauno r. VVG veiklos ataskaitos už 2015 m.
2. Dėl Kauno r. VVG finansinės ataskaitos už 2015 m.

3. Dėl Kauno r. VVG revizoriaus ataskaitos už 2015 m.
4. Dėl pritarimo Kauno r. VVG 2016-2022 metų Strategijos keitimui;

5. Einamieji klausimai.

 

VVG veiklos ataskaitoje pristatyti VVG projektai:
1. 2015 m. užbaigtas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektas „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 metų strategija“.

2. 2015 m. užbaigtas gebėjimų ugdymo projektas „Tobulėk ir veik kartu“.
3. 2015 m. užbaigtas teritorinio bendradarbiavimo projektas „6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYK, PERNAKVOK PANEMUNĖJE)“(Projekto koordinatorius- Kauno r. VVG, partneriai: Šakių krašto VVG, Jurbarko r. VVG „Nemunas“).

4. 2015 m. užbaigtas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Nemuno senvagės kultūrinės – turistinės zonos plėtra” (projekto koordinatorius Prienų r. VVG, partneriai - Kauno r. VVG, Prienų rajono bendruomenių sąjunga).
5. 2015 pradėtas ir 2016 m pradžioje užbaigtas projektas „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.
Posėdžio metu buvo pritarta VVG 2015 metų veiklos, finansinei bei revizoriaus ataskaitoms. Taip pat aptarta VVG 2016 metų veiklos.
Visuotinis narių susirinkimas pritarė Kauno r. vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos pakeitimams susijusiems su rodiklių, tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų bei priemonės aprašymo keitimais.

 
2015-02-03. Paroda "Adventur 2015"

Kauno rajono VVG kartu su partneriais Šakių krašto ir Jurbarko „Nemunas“ vietos veiklų grupėmis bei Jurbarko, Šakių ir Kauno r. turizmo ir verslo informacijos centrais, dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2015“ Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre LitExpo. Parodoje buvo pristatomi teritorinio bendradarbiavimo projekto „6P (Pažink, pramogauk, pirk, pavalgyk, pernakvok panemunėje)“ metu sukurti kultūrinio turizmo maršrutai „Pažink panemunius“. Maršrutai taip pat buvo pristatyti ir parodos metu vykusiame seminare, į kurį susirinko kelionių organizatoriai, gidai, ir kiti paslauga susidomėję žmonės.

 
Kvietimas į visuotinį susirinkimą

2016 m. balandžio 26 d. 16.00 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Einamieji klausimai.

 
2015-01-22. Kviečiame aplankyti parodą ADVENTUR.

Parodoje bus pristatomi Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorinio bendradarbiavimo projekto "6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYK, PERNAKVOK PANEMUNĖJE)" kultūrinio turizmo maršrutai "Pažink panemunius" .

 
2016-03-04 Bendruomenės šiandien ir rytoj


Bendruomenių atstovai Bendruomenių atstovaiBendruomenių atstovai

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. paskelbė Vietos bendruomenių metais, išreiškė didžiulį vietos bendruomenių darbo įvertinimą ir pasitikėjimą bendruomenėmis – pilietinės visuomenės dalimi, kuri savo nuoširdžiais darbais stiprina ne tik savivaldą, bet ir visą valstybę. Visų bendruomenių metų tikslas – burti žmones ir aktyvinti juos bendrai veiklai.

Kauno rajono savivaldybės administracija ir Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. kovo 4 d. surengė diskusiją „Bendruomenės šiandien ir rytoj“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono seniūnai ir bendruomenių  pirmininkai bei kiti bendruomenių atstovai. Renginys buvo skirtas Vietos bendruomenių metų pradžiai paminėti. Susitikimas vyko Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

Pirmoje renginio dalyje į susitikimą su ugniagesiais, policijos atstovais ir vietos bendruomene atvyko ir vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. „Džiaugiuosi, matydamas didžiulį jūsų bendruomenės pasiryžimą veikti kartu“, - kalbėjo ministras, įteikdamas ugniagesiams pažymėjimus ir savanorių ženklelius.

Susitikimo metu meras Valerijus Makūnas pristatė Kauno rajono savivaldybės ir policijos priemonių planą, kurio tikslas – užtikrinti didesnį saugumą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis pasirašė abiejų institucijų bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytos konkrečios priemonės saugumui gerinti.

Antrojoje renginio dalyje Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas paskelbė akcijas „Geri darbai bendruomenei“ ir „Atvirų durų dienos bendruomenėse“. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė ir Tauragės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Tirevičienė sveikino Kauno rajono bendruomenes su bendruomenių metais. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas Samoška dalinosi patirtimi apie seniūnijos ir bendruomenės partnerystę. Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė pristatė savivaldybės projektus, akcentuodamas kas jau nuveikta, kas daroma dabar ir kas planuojama. Kauno rajono turizmo ir informacijos centro direktorė Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė ir vadybininkė-gidė Lina Čekanauskienė kalbėjo apie bendruomenių vaidmenį turizmo paslaugų organizavimo srityje. Pristatymo metu buvo pateikta bendruomenės teikiamų paslaugų turizmo sektoriui pavyzdžių ir raginama Kauno rajono bendruomenes aktyviai prisidėti prie tokių paslaugų plėtros.

Skaityti daugiau...
 
2015-01-15. Visuotinis narių susirinkimas

2015 m. sausio 28 d. 16 val. 00 min. Rokų seniūnijos posėdžių salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas) vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.

2.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės valdybos rinkimų.

3.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės įstatų keitimo.

4.  Einamieji klausimai.

Kviečiame dalyvauti.

 
2016-02-01 PARENGIAMOSIOS PARAMOS PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

 

Kauno r. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija). Strategija šiuo metu vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Vertinimo metu buvo teigiamai įvertintas paraiškos administracinė atitiktis, VVG ir Strategijos tinkamumo vertinimas. Šiuo metu vyksta paskutinis vertinime etapas - Strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

Nuo 2015 m. vidurio Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ įgyvendino projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta Strategija. Taip pat buvo atlikta Strategijos ekspertinė peržiūra. Vertinimo metu administracija vertintojams ir ekspertams papildomai teikė informaciją ir dokumentus reikalingus tiksliam įvertinimui. 2016 m. vasario 1 d. yra baigtas įgyvendinti šis projektas „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ ir toliau pradedama pasiruošimo etapas naujosios Strategijos įgyvendinimui.

 

 
2014-12-22. Kauno rajono VVG Kalėdinis sveikinimas

 
2014-12-18. BENDRUOMENININKŲ KALĖDINIS VAKARAS RAUDONDVARIO DVARE

Raudondvario dvare gruodžio 17 d. vyko bendruomenininkų Kalėdinis vakaras „Artimų širdžių draugėje“. Vakaro pradžioje susirinkusius pasveikino Kauno r. meras Valerijus Makūnas. Meras apžvelgė Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kauno rajono vietos veiklos grupės ir bendruomenių nuveiktus projektinius darbus, pabrėždamas, kad principas „iš apačios į viršų“ buvo svarbiausias visų partnerių veikloje.

Skaityti daugiau...
 
2015-10-01 Naujosios kaimo plėtros programos pradžia
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija“ Nr. VPSI-2-08-001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Strategijos įgyvendinimo rezultatai buvo aptarti rugsėjo 9 d. įvykusioje konferencijoje „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos rezultatų pristatymas“.

 

Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 9 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ pradėjo įgyvendinti projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.

 
2014-11-24. Babtų bendruomenės centro projektas "Iš daržo ir sodo į šeimos puodą".

Babtų bendruomenės centras įgyvendina Kauno rajono savivaldybės finansuojamą sveikatingumo projektą „Iš daržo ir sodo į šeimos puodą“. Bendradarbiaudami su LAMMC sodininkystės ir daržininkystės institutu pavasarį organizavome ekskursiją į prieskoninių augalų kolekciją. Mokslo darbuotoja Nijolė Maročkienė patarė kokius prieskonius tinka naudoti ruošiant įvairius patiekalus, o kokie geriau tinka plikant arbatas.

Skaityti daugiau...
 
2015-11-14. Partnerių iš Lenkijos vizitas

2015 m. lapkričio 13 – 14 d. Kauno rajono vietos veiklos grupę aplankė Lenkijos vietos veiklos grupė „Lider Pojerzierza“, su kuria sėkmingai 2007 – 2013 m. finansiniame laikotarpyje buvo įgyvendintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Mus jungia LEADER łaczy nas“. Sukurti tvirti abiejų vietos veiklos grupių ryšiai skatina ir toliau siekti bendrų tikslų, kurti tvirtą partnerystę. Pirmą susitikimo dieną buvo aptarta tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja 2014 – 2020 m. finansiniam laikotarpiui – įamžinti ir įprasminti S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlanto vandenyną. Galimas projekto pavadinimas -  „Jie skrenda... Oni lecą..“. Planuojama pagrindinė projekto veikla – atnaujinti „Lituanicos“ lėktuvo sudužimo vietos memorialo infrastruktūrą Pščelnike (Lenkijoje) ir sutvarkyti Netonių kalną Kauno rajone (Lietuvoje), įrengiant apžvalgos aikštelę. Netonių kalnas pasirinktas neatsitiktinai – čia praktikavosi pirmieji Lietuvos parasparnininkai. Kaip papildomos projekto veiklos planuojami abiejų šalių amatininkų plenerai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, siekiant jų darbais papuošti tvarkomas vietas. Vietos veiklos grupės „Lider pojerziesza“ pirmininkas Ireneusz Kostka pastebėjo, kad projektą reikėtų suspėti įgyvendinti iki 2018 m., kuomet bus minimos skrydžio 85 – osios metinės, o Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovai iškėlė mintį, kad reikėtų įrengti atminimo lentas Kauno ir Niujorko Floido Beneto oro uostose. Aptarus visas idėjas beliko imtis darbų ir sėkmingai jas įgyvendinti.

Lapkričio 13 d. vakarą svečiai iš Lenkijos buvo pakviesti sudalyvauti Kaimynijos šventėje Zapyškyje, kurioje buvo pristatomi penki Lietuvos etnografiniai regionai, o lapkričio 14 d. buvo aplankytas Netonių kalnas ir Lietuvos aviacijos muziejus.

 
2014-11-18. Kauno rajono vietos veiklos grupė tęsia projektą "Tobulėk ir veik kartu".
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą Nr. 4PV-KK-09-2-001803-PR001 „Tobulėk ir veik kartu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ organizuoja šiuos mokymus:

2014 m. lapkričio 19 d. "Strateginių sprendimų formavimas";
2014 m. lapkričio 25 d. pradedamas anglų kalbos mokymo ciklas;

2014 m. lapkričio 26 d. "SSGG analizė";
2014 m. lapkričio 27 d. "SSGG analizė".

 
2015-11-13. Kauno rajono vietos veiklos grupė – viena geriausių šalyje

Lapkričio 11 - 12 dienomis Raudondvario menų inkubatoriuje vyko kasmetinė tarptautinė LEADER konferenciją, skirtą vietos veiklos grupėms, kaimo pilietinio sektoriaus, verslo ir valdžios institucijų atstovams, tiesiogiai dalyvaujantiems kaimo plėtros veikloje. Neatsitiktinai konferencija šiemet pavadinta „LEADER – nauja pradžia“: prasidedantis naujas laikotarpis kartu atsineša ir naujus iššūkius.

Konferencijos metu Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su partneriais įvertino ir  apdovanojo labiausiai pasižymėjusias vietos veiklos grupes per visą 2007-2013 m. laikotarpį. Nugalėtojus išrinko patys renginio dalyviai iš 3 kandidatų kiekvienoje nominacijoje. Renginio metu po nominantų pristatymo kiekvienas dalyvis savo balsą atidavė interaktyviai spausdami pultelių mygtukus. Rezultatas buvo matomas ekrane jau po kelių akimirkų.

Džiugu, kad vieną iš penkių nominacijų – LEADER SPARNAI, kuri skiriama už jaunimo iniciatyvų skatinimą, pelnė Kauno rajono vietos veiklos grupė. Dirbti su jaunimo organizacijomis Kauno rajono VVG pradėjo 2010 metais, organizavusi tarptautinę konferencija „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“. Ši konferencija paskatino Kauno rajono jaunimo organizacijas burtis, aktyvinti veiklą. Įgyvendinant 2007 – 2013 metų vietos plėtros strategiją, jaunimo organizacijų parengtiems projektams skiriant finansavimą buvo taikomi pirmumo kriterijai. Tai padėjo skirti finansavimą ir įgyvendinti 11 jaunimo projektų, kurių metu jaunimas vykdė įvairias veiklas, keliavo, sustiprino savo organizacijų materialinę bazę.

(nuotraukos Lino Krapavicko)

 

 
2014-10-17. Kauno rajono vietos veiklos grupė - viena iš geriausiųjų Lietuvoje.

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910KitasPabaiga»

Puslapis 3 iš 22