Galerija - 2005-02-07. „LEADER + “. Kauno rajono VVG – partnerystės tinklas


2005 m. sausio mėn. pabaigoje į Kauno apskrities salę susirinko Kauno rajono bendruomenių tarybų pirmininkai ir atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai, verslininkai, KTU savivaldos mokymo centro specialistai, kuriuos sukvietė Kauno rajono vietos veiklos grupė.

Bendruomenių atstovus pasveikino Kulautuvos bendruomenės centro prezidentė Liuda Butkevičienė savo kalboje pacitavusi amerikiečių mokslininką Michaelį Fullaną, teigiantį, jog „pokyčiai šiame pasaulyje – tai kelionė nežinoma kryptimi, kur problemos tampa mūsų draugais, o pagalbos ieškojimas – stiprybės ženklu; čia susilieja vienalaikės iniciatyvos “iš viršaus” ir “iš apačios”, o vienas greta kito egzistuojantys kolegialumas ir individualizmas sukuria produktyvią įtampą...”

Europos Sąjungos struktūrinių fondų   „LEADER+” programą pristatė Kauno rajono VVG   valdybos pirmininkas Vytautas Zubas, neseniai pabuvojęs Suomijoje, kur susipažino su šios šalies VVG veikla. Kauno rajono VVG valdybos narė, Ežerėlio bendruomenės tarybos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, supažindino dalyvius su Kauno rajono VVG nuveiktais darbais:

· 2004m. VVG nariai dalyvavo LEADER+ mokymuose, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko organizuotuose seminaruose, Atviros Lietuvos fondo mokymuose “Regioninių bendradarbiavimo ir partnerystės tinklų stiprinimas, panaudojant informacinių technologijų galimybes”.
· Paruošė veiklos planą ir pateikė NMA paraišką Kauno rajono kaimo plėtros strategijai rengti.
· Paruošė ir pateikė paraišką Atviros Lietuvos fondui ir laimėjo 11 342 JAV USD finansavimą projekto „Kauno rajono VVG + IT – stiprus partnerystės ir bendravimo tinklas”vykdymui.
· Parengė ir pateikė Kauno rajono savivaldybei VVG veiklos planą ir išlaidų sąmatą 2005 metams.

Dalyvavusieji buvo supažindinti su Kauno rajono VVG 2005 metų veiklos programa. Buvo pristatytas Atviros Lietuvos fondo projektas „Kauno rajono VVG + IT – stiprus partnerystės ir bendravimo tinklas”. Kauno rajono seniūnijų bendruomenių atstovai teigiamai įvertino šią veiklos programą. Didelio susidomėjimo sulaukė VVG organizuojamų mokymų programa, kurios pagrindinės temos – „Darbo organizavimas NVO“, „Viešieji ryšiai“, „Partnerystės principai“ ir kt.

Kauno technologijų universiteto savivaldos mokymo centro direktorė Jolanta Vaičiūnienė ir koordinatorė Jolita Paliutytė supažindino susirinkusius su Kauno rajono kaimo plėtros strategijos rengimo technologija ir metodais.

Diskusijose teko išgirsti įdomių minčių. Kulautuvos bendruomenės tarybos pirmininkas Gediminas Avėnas, teigė, kad jeigu mes patys judėsime, tai ir valdžia mus pastebės. Užliedžių bendruomenės tarybos narys Vytautas Bruzga, kėlė retorinį klausimą, kam reikalingos savivaldybės, jei ateis savanoriai ir viską padarys? Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius Rimantas Čiūtas pastebėjo, kad iniciatyva ir partnerystė padės susišnekėti verslo, bendruomenės ir valdžios atstovams.

Renginys, finansuotas Atviros Lietuvos fondo, baigėsi šiltoje ir nuoširdžioje atmosferoje prie kavos puodelio.

Category List
1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
13
13
Image Detail Image Download
14
14
Image Detail Image Download

 

Display Num