Dokumentai PDF Spausdinti El. paštas

 

Kauno rajono vietos veiklos grupės dokumentai:

 


Dokumentai ir informacija susijusi su strategijos įgyvendinimu:

Vietos veiklos grupių veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklės

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės