2017 01 30 vyks valdybos posėdis PDF Spausdinti El. paštas

Kviečiame į valdybos posėdį, kuris vyks 2017 m. sausio 30 d. 16.00 val., adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Valdybos posėdis išplėstinis, jame gali dalyvauti visi norintys Kauno r. VVG nariai.

Darbotvarkė:

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo ir teikimo NMA.

2. Dėl pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo ir teikimo visuotiniam narių susirinkimui.

3. Dėl papildomų klausimų įtraukimo į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę.

4. Dėl VPS įgyvendinimo stebėsenos grupės darbo reglamento patvirtinimo.

5. Dėl kvietimo Nr. 01.

6. Einamieji klausimai (dėl dalyvavimo balandžio 7- 9 d.  organizuojamoje Kauno mugėje - Pavasaris 2017).