2015-02-11. Kauno r. VVG konferencija "Dešimt metų kartu" PDF Spausdinti El. paštas

Konferencijos pradžią skambiais varpo dūžiais paskelbė VVG pirmininkas Vytautas Zubas. Susirinkusius sveikino seimo narys Antanas Nesteckis. Sveikinimus ir Žemės ūkio ministrės padėkas aktyviems LEADER metodo puoselėtojams Kauno rajone perdavė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indriošienė.

Pirmąjį konferencijos pranešimą „Kauno rajonas – geriausia vieta gyventi, dirbti ir kurti“ skaitė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė. Pranešimo metu buvo atskleista, kodėl Kauno rajone gera gyventi, dirbti ir kurti. Taip pat buvo įteiktos Kauno rajono mero padėkos aktyviems Kauno rajono bendruomenių atstovams.

Apie VVG nuveiktus darbus kalbėjo VVG pirmininkas Vytautas Zubas. Jis VVG veiklą skirstė į tris etapus, kurie, pranešėjo manymu, visi buvo labai svarbūs. Vėliau VVG pristatė video reportažą apie VVG vietos plėtros 2007-2013 metų strategijos įgyvendinimą. Video reportaže pasakojama apie VVG įsikūrimą, apie pradinio etapo darbus bei įgyvendintus projektus. Buvo rodomi sutvarkyti parkai, įrengtos lauko estrados, rekonstruoti kultūros centrai, įrengtos ir atnaujintos bendruomenių patalpos, atnaujintos ir naujai įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, sporto stadionai.

Matomi VVG bei projektų vykdytojų darbo rezultatai džiugina, tačiau tai reikalauja nemažai pastangų ir darbo. Apie projektinės veiklos subtilybes ir VVG veiklą savo pranešime „LEADER programos įgyvendinimas 2007-2013 metais Lietuvoje“ kalbėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Neringa Pukalskienė. Nacionalinės mokėjimo agentūros įvertinimai puikūs – Kauno r. VVG – viena iš pirmaujančiųjų ir geriausių rezultatų pasiekusi VVG Lietuvoje!

Po nuveiktų darbų apibendrinimo buvo pažvelgta ir į ateitį. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indriošienė savo pranešime „LEADER programos perspektyvos 2014-2020 m.“ konferencijos dalyvius patikino, kad ir ateinantis programos laikotarpis bus įdomus ir vėlgi bus galimybės projektinėms veikloms, tačiau tos veiklos bus labiau orientuotos į verslumo skatinimą. Pranešėja pabrėžė, kad VVG laukia naujas strategijos rengimo laikotarpis, o vėliau ir įgyvendinimas, kuriame VVG, turėdama tiek patirties ir puikų projektų pavyzdžių bei aktyvią narių komandą, galės ir toliau sėkmingai įgyvendinti projektus.

Pakalbėjus apie dabartį ir ateitį Kauno r. vietos veiklos grupę sveikino programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė, Aleksandro Stulginskio Universiteto rektorius Antanas Maziliauskas ir Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė Astrida Miceikienė, Kauno r. seniūnijos, bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos, Žemės ūkio kooperatyvo „Lietuvos žemės ūkio kokybė“ vadovas Mindaugas Maciulevičius, kolegos iš Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, Šakių, Širvintų vietos veiklos grupių. Sveikinusių tarpe buvo ir Kauno r. VVG parteriai iš Lenkijos vietos veiklos grupės „LEADER Pojiezerza“ bei „Ziemia Pyrzycka“, „Partnerstwo Drawy“ vietos veiklos grupių.

Antroje konferencijos dalyje VVG pirmininkas Vytautas Zubas dėkojo Kauno r. VVG steigėjams, valdybai, nariams ir administracijai už nuveiktus darbus ir įteikė dovanėles, linkėdamas jaukių akimirkų.

Po padėkų prasidėjo Kauno r. vietos veiklos grupės nominacijų „LEADER perlas“ apdovanojimai. Kaip įprasta apdovanojimuose, nugalėtojus skelbė vis kitas svarbus VVG žmogus, o nugalėtojams buvo įteiktos „LEADER perlo“ statulėlės. Nugalėtojai varžėsi dešimtyje nominacijų. Renginio organizatoriai linksmai vardino po tris pretendentus į šias nominacijas: „Artimiausias LEADER projekto vykdytojas”, „LEADER tobulybė“, „Kūrybiškiausias LEADER projektas“, „LEADER pirmūnai“, „LEADER bičiuliai“, „LEADER informacinių technologijų guru“, „LEADER nepasiekiamasis“, „LEADER patrulis“, „LEADER partneris“ ir „LEADER sportininkai“.

Po apdovanojimų susirinkusiųjų laukė diksilendo DixXBand muzikinis sveikinimas, gimtadienio tortas, vaišės, pokalbiai bei diskusijos.

Filmuotos konferencijos akimirkos:

https://www.youtube.com/watch?v=8wWGsMc4VzA

Kauno r. VVG informacija