Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
2014-02-05. Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams PDF Spausdinti El. paštas
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Lietuvos miškininkų sąjunga kartu su partneriu Aleksandro Stulginskio universitetu įgyvendino vietos projektą „Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“. Projektas buvo vykdomas nuo 2012 m. vasario 1d. iki 2014 m. sausio 30 d. Bendra projekto vertė - 53 270 Lt, paramos suma - 42 616 Lt.

Ekspozicinis želdynas yra Kauno r. Akademijos seniūnijoje, ASU Arboretumo teritorijoje. Želdyną projektavo buvusio Miškų ūkio fakulteto Miško kultūrų katedros vedėjas doc. M. Lukinas ir vyr. dėstytojas L. Čibiras. Parkas pradėtas sodinti 1958 metais, kai pradėjo statyti Akademijos centrinius rūmus. Pirmieji želdintojai buvo Miškų ūkio fakulteto 23 laidos studentai, vadovaujami dėstytojų M. Lukino, A. Navasaičio. Želdinimo metu paskaitos nevykdavo. Studentus miškininkus iš Kauno, kur tuo metu vyko paskaitos, veždavo “Letučkės“ priekaboje, dengtoje brezentiniu audeklu. Kelionę lydėdavo gera nuotaika, daina. Pagal projektą 1958-1965 metais 10 ha teritorijoje buvo įveisti 28 savaiminių ir introdukuotų medžių rūšių medynai, iš kurių buvo suformuotas parkinio tipo želdynas (vadintas LŽŪU pietiniu dendroparku). Nutiesus Via Baltika magistralę, dendroparko plotas sumažėjo. Dabar jis užima 5,28 ha sklypą, kuriame auga 20 skirtingų medžių rūšių medynai. Bėgant metams, priaugo daug nepageidaujamų žėlinių, atsirado sausuolių, sutankėjo medynai, susigadino takai. Želdynas tapo sunkiai įžengiamas, dėl to nuspręsta jį rekonstruoti, padaryti patrauklų lankytojams.

Įgyvendinant projektą „Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“, buvo sukurti ir pastatyti informaciniai stendai, vaizduojantys visų 20 skirtingų medynų išsidėstymą ir pažinimo bei pasivaikščiojimo takų tinklą. Prie kiekvieno skirtingo medyno buvo įrengti šviečiamieji stendai informuojantys apie medžio rūšį, jos geografinį paplitimą (gamtinį arealą), medyno amžių, vidutinį aukštį, medienos tūrį. Poilsio aikštelė ir pasivaikščiojimo takai taip įrengti, kad jais galima naudotis ištisus metus.

Savaiminių ir introdukuotų medžių medynuose buvo pašalinti išvirtę, nudžiūvę, sergantys ir atsitiktinai išaugę, darkantys suformuoto medyno rūšinę struktūrą medžiai bei krūmai. Buvo pašalinti želdyno erdvėse, pakraščiuose ir ant takų išaugę medžiai bei krūmai.

Projektą rėmė Lietuvos Respublika. Projekto vykdymo metu buvo organizuotos savanoriškos talkos, kuriose dalyvavo Akademijos seniūnijos gyventojai, Aleksandro Stulginskio universiteto studentai, Lietuvos dendrologų draugijos nariai. Prisiminimais apie parko kūrimą 1958-1959 metais dalinosi tų dienų talkininkai.

Dėkojame visiems talkininkams o besidominčius gamta kviečiame aplankyti šį medynų parką.

 

Fotografijų pavadinimai:

1. Parko sodintojai 1958 m.

2. Talkininkai 2013 metais

3. Įrengtos poilsio vietos ir informaciniai stendai

4. Po talkos savanoriai grožisi atnaujintu parku

 

Projekto vadovė Lina Straigytė