2012-10-02. Įgyvendinant projektą „Ringaudų kaimo jaunimo vaidmens stiprinimas Kauno rajono viešajame gyvenime įsteigiant gabių ir talentingų Kauno rajono vaikų skatinimo tobulėti koordinavimo centrą“ PDF Spausdinti El. paštas
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Pagal 2012 m. vasario 14 d. su Kauno rajono vietos veiklos grupe pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. LEADER-11-KAUNAS-02-020 Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas ir partneris Ringaudų bendruomenės centras įgyvendina projektą „Ringaudų kaimo jaunimo vaidmens stiprinimas Kauno rajono viešajame gyvenime įsteigiant gabių ir talentingų Kauno rajono vaikų skatinimo tobulėti koordinavimo centrą“. Projekto vertė 53 275 Lt.. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013 m. liepos 31 d.

Gabių ir talentingų vaikų skatinimas tobulinti savo gebėjimus - prioritetinė veiklos sritis, į kurią Fondas orientuojasi jau penktus metus. Siekiant tikslingiau ir efektyviau koordinuoti šią veiklą buvo subrandinta idėja – įkurti gabių Kauno rajono vaikų koordinacinį centrą. Pasirinktas aktyvus Ringaudų kaimo bendruomenės jaunimas, kuris savo vizijose taip pat turėjo idėją - įsirengti patalpas, labai reikalingas bendruomeniškai jaunimo veiklai vykdyti. Ringaudų jaunimo grupė sutiko prisidėti nemokamu savanorišku darbu. Jų pagrindinis uždavinys – suremontuoti Ringauduose, Tabariškių kaime esnčias Ringaudų bendruomenės centro 50 m2 nenaudojamas patalpas, kuriose ir bus įkurtas gabių Kauno rajono vaikų koordinacinis centras. Pasitelkus Ringaudų bendruomenės centro jaunimo grupę ir atlikus patalpų kapitalinį remontą bei jas įrengus, projekto įgyvendinimą vainikuos gabių ir talentingų Kauno rajono vaikų sąskrydis.

Numatytai veiklai skirto pastato Ringaudų seniūnijos Tabariškių kaime antrame aukšte esančios patalpos iki šiol buvo neremontuotos ir nenaudojamos, o žiemos laikotarpiu - nešildomos ir naudotis netinkamos. Nuo 2012 m. birželio 1 d. šiose patalpose darbas virte verda. Ringaudų jaunimui aktyviai savanoriaujant jos neatpažįstamai keičiasi. Vadovaujant aktyviajam Povilui Mauzai, jau atlikti pagrindiniai darbai: išgriautos pertvaros, paruoštos patalpos remonto darbams, atlikti įvairūs sienų tvirtinimo, apšildymo ir apdailos darbai. Specialistų pagalba atlikti elektros instaliacijos, priešgaisrinės apsaugos ir signalizacijos instaliacijos darbai. Šiuo metu montuojamos durų staktos, tinkuojamos, dažomos sienos ir lubos, laminuota danga klojamos grindys. Jaunieji talkininkai laisvalaikį leidžia remontuodami, tačiau su gražia perspektyva į ateitį. Aktyviai įgyvendinant vietos projekto bendrąjį tikslą - stiprinti Ringaudų kaimo jaunimo aktyvumą juos įtraukiant į Kauno rajono viešąjį gyvenimą - skatinamas bendruomeniškumas, sutelktumas, Ringaudų kaimo jaunimo iniciatyvumas, užimtumas bei solidarumas.

Sekančiame etape numatyta suremontuotas patalpas įrengti – sumontuoti šviestuvus, įsigyti patalpų apšildymui krosnelę, apstatyti baldais, įsigyti kompiuterinę ir garso įrangą. Dar tolimesniame etape - įsteigti gabių ir talentingų Kauno rajono vaikų skatinimo tobulėti koordinavimo centrą ir surengti jiems sąskrydį.

Svarbiausias vykdomo projekto skiriamasis bruožas yra tai, jog bendradarbiaujant dviem organizacijoms efektyviai sprendžiamos bendros aktualios problemos.

Konsultantė Valdonė Korsakienė