2015-10-01 Naujosios kaimo plėtros programos pradžia Spausdinti
KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija“ Nr. VPSI-2-08-001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Strategijos įgyvendinimo rezultatai buvo aptarti rugsėjo 9 d. įvykusioje konferencijoje „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos rezultatų pristatymas“.

 

Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 9 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ pradėjo įgyvendinti projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.