Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320

Mūsų galimybių valanda

prisijunk ir paremk!

Kaunas District Municipality

E-demokratija

2015-05-08. Kvietimo Nr. 06 administracinio vertinimo pabaiga.
There are no translations available.

Kvietimo Nr. 06 administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas.

 

 
2015-05-04. Dalykinė išvyka į Siciliją
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

2015 m. balandžio 22–26 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovai dalykinės išvykos metu aplankė Siciliją. Dalykinės išvykos tikslas – potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių vietos veiklos grupės teritorijoje, aktyvumo skatinimas. Atsižvelgiant į tai, kad Sicilijos vietos veiklos grupių vietos projektai orientuoti į verslumo skatinimą, o Kauno rajono bendruomenėms verslumo įgūdžių trūksta, buvo būtina motyvuoti, pasisemti gerosios patirties, siekiant ugdyti Kauno rajono bendruomenių verslumo įgūdžius, kurti palankią verslui aplinką Kauno rajone. Taip pat dalykine išvyka buvo siekiama pagilinti žinias, kaip panaudoti krašto aplinką ir turistinius išteklius, siekiant efektyviau vykdyti savo krašto plėtrą.

Read more...
 
2015-04-16. Kauno rajono VVG narių mokestis.
There are no translations available.

2015 m. vasario 2 d. vykusiame Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje buvo patvirtintas naujos redakcijos Narystės Kauno rajono vietos veiklos grupėje aprašas, kurio 2.9. punkte nustatytas 10 (dešimties) eurų dydžio metinis nario mokestis, kurį, pagal 2.10.1. punktą, privaloma sumokėti iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašome Kauno rajono vietos veiklos grupės narius iki 2015 m. gegužės 1 d. sumokėti metinį nario mokestį už 2015 m. Metinis nario mokestis mokamas į Kauno rajono vietos veiklos grupės atsiskaitomąją sąskaitą LT967300010098272520.

 
2015-03-31. "Pažink panemunius" parodoje "Ką pasėsi... 2015".
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Kauno rajono VVG kartu su partneriais Šakių krašto ir Jurbarko „Nemunas“ vietos veiklų grupėmis bei Jurbarko, Šakių ir Kauno r. turizmo ir verslo informacijos centrais 2015 m. kovo 26–28 d. Aleksandro Stulginskio universitete dalyvavo tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2015“.

Read more...
 
2015-03-17. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai.
There are no translations available.

Kaimo bendruomenių projektams – 806 tūkst. eurų

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė įsakymą ,,Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo“. Paramos paraiškos renkamos nuo kovo 17 iki balandžio 17 d. 2015 m. kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti apie 806 tūkst. Eur.

Read more...
 
2015-03-17. Paroda "Ką pasėsi... 2015".
There are no translations available.

Kviečiame kovo 26-28 d. į parodą "Ką pasėsi...2015" Aleksandro Stulginskio universitete.

Aplankykite Kauno rajono vietos veiklos grupės stendą C81 vietoje.

Parodos programa.

 
2015-03-06. Kvietimas Nr. 06 teikti vietos projektų paraiškas.
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija

Strategijos prioritetas (-ai)

II prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

II prioriteto tikslas - rajono kaimo vietovėse užtikrinti paslaugų ir turizmo verslo plėtrą.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

2.2. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

2.2.1. veiklos sritis. Ne žemės ūkio veikla.

2.2.2. veiklos sritis. Tradicinių amatų puoselėjimo veikla.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

2.2. priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ – 47 684,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis:

pelno projektams iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“

Išlaidų apmokėjimo būdai:

Pagal 2.2 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ - išlaidų kompensavimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Pagal 2.2. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ paramos gali kreiptis veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, kaimo gyventojas.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo - vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra); jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką jis gali įteikti asmeniškai arba įgalioti kitą asmenį (tokiu atveju išduodamas notariškai patvirtintas įgaliojimas).

Pareiškėjai vietos projektų paraiškas pateikia tinkamai užpildytas, pateikiant teisingą ir išsamią informaciją, surinktas lietuvių kalba kompiuteriu ir atspausdintas.

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos egzempliorius ir vietos projekto paraiškos elektroninė versija (įrašyta į elektroninę laikmeną). Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas, pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra). Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų byla turi būti įsegta į segtuvą.

Paraiškos pateikiamos adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Paraiškų rinkimo pradžia 2015-03-17 8.00 val.

Paraiškų rinkimo pabaiga 2015-04-07 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse www.kaunorvvg.lt, www.nma.lt .

Taip pat ją nemokamai galima gauti adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Specialiąsias taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal priemonę "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" skaitykite čia

 

 
2015-02-24. Video apie 2007-2013 m. kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą.
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno r. vietos veiklos grupės 2007-2013 metų kaimo plėtros strategijos įgyvendinimas.

Video medžiaga:

https://www.youtube.com/watch?v=YD8Vlxi0Lu0

 
2015-02-11. Kauno r. VVG konferencija "Dešimt metų kartu"
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

2015 m. vasario 6 d., penktadienį, Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) minėdama savo veiklos dešimtmetį laisvalaikio ir konferencijų centre „Siesta“ (Babtų sen., Kauno r.) organizavo iškilmingą konferenciją „Dešimt metų kartu“.

Read more...
 
2015-02-03. Paroda "Adventur 2015"
There are no translations available.

Kauno rajono VVG kartu su partneriais Šakių krašto ir Jurbarko „Nemunas“ vietos veiklų grupėmis bei Jurbarko, Šakių ir Kauno r. turizmo ir verslo informacijos centrais, dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2015“ Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre LitExpo. Parodoje buvo pristatomi teritorinio bendradarbiavimo projekto „6P (Pažink, pramogauk, pirk, pavalgyk, pernakvok panemunėje)“ metu sukurti kultūrinio turizmo maršrutai „Pažink panemunius“. Maršrutai taip pat buvo pristatyti ir parodos metu vykusiame seminare, į kurį susirinko kelionių organizatoriai, gidai, ir kiti paslauga susidomėję žmonės.

 
2015-01-22. Kviečiame aplankyti parodą ADVENTUR.
There are no translations available.

Parodoje bus pristatomi Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorinio bendradarbiavimo projekto "6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYK, PERNAKVOK PANEMUNĖJE)" kultūrinio turizmo maršrutai "Pažink panemunius" .

 
2015-01-15. Visuotinis narių susirinkimas
There are no translations available.

2015 m. sausio 28 d. 16 val. 00 min. Rokų seniūnijos posėdžių salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas) vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.

2.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės valdybos rinkimų.

3.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės įstatų keitimo.

4.  Einamieji klausimai.

Kviečiame dalyvauti.

 
2014-12-22. Kauno rajono VVG Kalėdinis sveikinimas
There are no translations available.

 
2014-12-18. BENDRUOMENININKŲ KALĖDINIS VAKARAS RAUDONDVARIO DVARE
There are no translations available.

Raudondvario dvare gruodžio 17 d. vyko bendruomenininkų Kalėdinis vakaras „Artimų širdžių draugėje“. Vakaro pradžioje susirinkusius pasveikino Kauno r. meras Valerijus Makūnas. Meras apžvelgė Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kauno rajono vietos veiklos grupės ir bendruomenių nuveiktus projektinius darbus, pabrėždamas, kad principas „iš apačios į viršų“ buvo svarbiausias visų partnerių veikloje.

Read more...
 
2014-11-24. Babtų bendruomenės centro projektas "Iš daržo ir sodo į šeimos puodą".
There are no translations available.

Babtų bendruomenės centras įgyvendina Kauno rajono savivaldybės finansuojamą sveikatingumo projektą „Iš daržo ir sodo į šeimos puodą“. Bendradarbiaudami su LAMMC sodininkystės ir daržininkystės institutu pavasarį organizavome ekskursiją į prieskoninių augalų kolekciją. Mokslo darbuotoja Nijolė Maročkienė patarė kokius prieskonius tinka naudoti ruošiant įvairius patiekalus, o kokie geriau tinka plikant arbatas.

Read more...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 22