Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320

Mūsų galimybių valanda

prisijunk ir paremk!

Kaunas District Municipality

E-demokratija

Įgyvendintų projektų stebėsena
There are no translations available.

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama 2007 – 2013 metų vietos plėtros strategiją (VPS), skyrė paramą 94 vietos projektams, kurie buvo sėkmingai įvykdyti. Paramos sutartyse, kurias pasirašė VVG ir vietos projektų vykdytojai, buvo įsipareigojama ne tik tinkamai įgyvendinti projektus, bet taip pat užtikrinti jų tęstinumą, ne mažiau, kaip 5 metus po paramos sutarties pasirašymo vykdyti projekte numatytą veiklą, saugoti ir tausoti projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą. VVG vykdo šių įsipareigojimų kontrolę: renka užbaigtų projektų ataskaitas, atlieka jų vertinimą, vykdo stebėseną, važiuodama į patikras projektų įgyvendinimo vietose.
Įvertinę gautas ataskaitas, birželio mėnesį VVG administracijos darbuotojai ir valdybos nariai atliko visą eilę patikrų, kurių metu aplankė įgyvendintus projektus Karmėlavoje, Biliūnuose, Kulautuvoje, Akademijoje, Rokuose, Girininkuose, Domeikavoje, Vaškonyse, taip pat organizavo bendruomeninio verslo atstovų susitikimą, apie kurį buvo rašyta atskiroje žinutėje. Džiugu, kad projektų rezultatais naudojasi ir dar ne vienus metus naudosis vietos bendruomenių nariai, turtas yra prižiūrimas, aplinka tvarkoma, šienaujama. Tačiau yra pasitaikę ir įrangos vagystės, vandalizmo aktų. Susitikę su vietos projektų pareiškėjais akcentavome seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo svarbą. Kai visi kartu veikia, jaučiasi šeimininkais, daug lengviau ir paprasčiau prižiūrimos viešosios erdvės, sporto aikštelės, nes niekas negadina to, kad yra sava. Jaustis šeimininkais ne tik savo namuose, bet ir savo gyvenvietėje, savo rajone linkime visai rajono bendruomenei.

 
Skelbiama gerų darbų akcija
There are no translations available.

Kauno rajono vietos veiklos grupė Vietos bendruomenių metus kviečia paminėti gerais darbais savo bendruomenei

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais. Šiam įvykiui paminėti visoje Lietuvoje vyksta daug įvairių renginių. Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia Vietos bendruomenių metus paminėti gerais darbais savo bendruomenei. Akcijos tikslas – aktyvinti Kauno rajono bendruomenes, viešinti jų veiklos gerąją patirtį ir stiprinti partnerystės tinklą. Akcijoje gali dalyvauti ne tik bendruomeninės organizacijos, bet ir seniūnijos, mokyklos, kitos įstaigos, verslo įmonės, fiziniai asmenys. Svarbiausia - atlikti gerą darbą savo bendruomenei ir užpildžius čia pridedamą anketą, ją pateikti Kauno rajono vietos veiklos grupei paštu (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.) ar el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Telefonas pasiteiravimui 43 60 02.

Akcija vyks iki 2016 m. lapkričio 15 dienos. Visi akcijos dalyviai bus pristatyti ir pagerbti baigiamajame Vietos bendruomenių metų renginyje.

Daugiau informacijos apie akciją galite rasti mūsų facebook paskyroje www.facebook.com/kaunorvvg

 
KAUNO RAJONO VVG ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno r. VVG 2016 m. balandžio 26 d. kvietė visus narius į visuotinį ataskaitinį susirinkimą už 2015 metus. Susirinkime dalyvavo valdžios atstovas vicemeras Kęstutis Povilaitis, bendruomenių atstovai, verslo atstovai.
Kauno r. VVG vienija 58 narius.

VVG veiklai vadovauja visuotinis narių susirinkimas.
Valdyba su valdybos pirmininku iš 11 asmenų.
Asociacijos pirmininkas 1 asmuo.

Posėdžiui pirmininkavo VVG pirmininkas – Vytautas Zubas.
Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl Kauno r. VVG veiklos ataskaitos už 2015 m.
2. Dėl Kauno r. VVG finansinės ataskaitos už 2015 m.

3. Dėl Kauno r. VVG revizoriaus ataskaitos už 2015 m.
4. Dėl pritarimo Kauno r. VVG 2016-2022 metų Strategijos keitimui;

5. Einamieji klausimai.

 

VVG veiklos ataskaitoje pristatyti VVG projektai:
1. 2015 m. užbaigtas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektas „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 metų strategija“.

2. 2015 m. užbaigtas gebėjimų ugdymo projektas „Tobulėk ir veik kartu“.
3. 2015 m. užbaigtas teritorinio bendradarbiavimo projektas „6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYK, PERNAKVOK PANEMUNĖJE)“(Projekto koordinatorius- Kauno r. VVG, partneriai: Šakių krašto VVG, Jurbarko r. VVG „Nemunas“).

4. 2015 m. užbaigtas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Nemuno senvagės kultūrinės – turistinės zonos plėtra” (projekto koordinatorius Prienų r. VVG, partneriai - Kauno r. VVG, Prienų rajono bendruomenių sąjunga).
5. 2015 pradėtas ir 2016 m pradžioje užbaigtas projektas „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.
Posėdžio metu buvo pritarta VVG 2015 metų veiklos, finansinei bei revizoriaus ataskaitoms. Taip pat aptarta VVG 2016 metų veiklos.
Visuotinis narių susirinkimas pritarė Kauno r. vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos pakeitimams susijusiems su rodiklių, tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų bei priemonės aprašymo keitimais.

 
Kvietimas į visuotinį susirinkimą
There are no translations available.

2016 m. balandžio 26 d. 16.00 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2.  Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

4. Einamieji klausimai.

 
2016-03-04 Bendruomenės šiandien ir rytoj
There are no translations available.Bendruomenių atstovai Bendruomenių atstovaiBendruomenių atstovai

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. paskelbė Vietos bendruomenių metais, išreiškė didžiulį vietos bendruomenių darbo įvertinimą ir pasitikėjimą bendruomenėmis – pilietinės visuomenės dalimi, kuri savo nuoširdžiais darbais stiprina ne tik savivaldą, bet ir visą valstybę. Visų bendruomenių metų tikslas – burti žmones ir aktyvinti juos bendrai veiklai.

Kauno rajono savivaldybės administracija ir Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. kovo 4 d. surengė diskusiją „Bendruomenės šiandien ir rytoj“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono seniūnai ir bendruomenių  pirmininkai bei kiti bendruomenių atstovai. Renginys buvo skirtas Vietos bendruomenių metų pradžiai paminėti. Susitikimas vyko Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

Pirmoje renginio dalyje į susitikimą su ugniagesiais, policijos atstovais ir vietos bendruomene atvyko ir vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. „Džiaugiuosi, matydamas didžiulį jūsų bendruomenės pasiryžimą veikti kartu“, - kalbėjo ministras, įteikdamas ugniagesiams pažymėjimus ir savanorių ženklelius.

Susitikimo metu meras Valerijus Makūnas pristatė Kauno rajono savivaldybės ir policijos priemonių planą, kurio tikslas – užtikrinti didesnį saugumą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis pasirašė abiejų institucijų bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytos konkrečios priemonės saugumui gerinti.

Antrojoje renginio dalyje Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas paskelbė akcijas „Geri darbai bendruomenei“ ir „Atvirų durų dienos bendruomenėse“. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė ir Tauragės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Tirevičienė sveikino Kauno rajono bendruomenes su bendruomenių metais. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas Samoška dalinosi patirtimi apie seniūnijos ir bendruomenės partnerystę. Kauno rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas Artūras Pupalė pristatė savivaldybės projektus, akcentuodamas kas jau nuveikta, kas daroma dabar ir kas planuojama. Kauno rajono turizmo ir informacijos centro direktorė Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė ir vadybininkė-gidė Lina Čekanauskienė kalbėjo apie bendruomenių vaidmenį turizmo paslaugų organizavimo srityje. Pristatymo metu buvo pateikta bendruomenės teikiamų paslaugų turizmo sektoriui pavyzdžių ir raginama Kauno rajono bendruomenes aktyviai prisidėti prie tokių paslaugų plėtros.

Read more...
 
2015-10-01 Naujosios kaimo plėtros programos pradžia
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupė sėkmingai užbaigusi „Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija“ Nr. VPSI-2-08-001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pasiruošusi naujam startui. Strategijos įgyvendinimo rezultatai buvo aptarti rugsėjo 9 d. įvykusioje konferencijoje „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos rezultatų pristatymas“.

 

Rugsėjo 30 d. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Naujajai Strategijai buvo pritarta rugsėjo 9 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ pradėjo įgyvendinti projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“.

 
2016-02-01 PARENGIAMOSIOS PARAMOS PROJEKTAS ĮGYVENDINTAS
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

 

Kauno r. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija). Strategija šiuo metu vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Vertinimo metu buvo teigiamai įvertintas paraiškos administracinė atitiktis, VVG ir Strategijos tinkamumo vertinimas. Šiuo metu vyksta paskutinis vertinime etapas - Strategijos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

Nuo 2015 m. vidurio Kauno rajono vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ įgyvendino projektą „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta Strategija. Taip pat buvo atlikta Strategijos ekspertinė peržiūra. Vertinimo metu administracija vertintojams ir ekspertams papildomai teikė informaciją ir dokumentus reikalingus tiksliam įvertinimui. 2016 m. vasario 1 d. yra baigtas įgyvendinti šis projektas „Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ ir toliau pradedama pasiruošimo etapas naujosios Strategijos įgyvendinimui.

 

 
2015-11-14. Partnerių iš Lenkijos vizitas
There are no translations available.

2015 m. lapkričio 13 – 14 d. Kauno rajono vietos veiklos grupę aplankė Lenkijos vietos veiklos grupė „Lider Pojerzierza“, su kuria sėkmingai 2007 – 2013 m. finansiniame laikotarpyje buvo įgyvendintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Mus jungia LEADER łaczy nas“. Sukurti tvirti abiejų vietos veiklos grupių ryšiai skatina ir toliau siekti bendrų tikslų, kurti tvirtą partnerystę. Pirmą susitikimo dieną buvo aptarta tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja 2014 – 2020 m. finansiniam laikotarpiui – įamžinti ir įprasminti S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlanto vandenyną. Galimas projekto pavadinimas -  „Jie skrenda... Oni lecą..“. Planuojama pagrindinė projekto veikla – atnaujinti „Lituanicos“ lėktuvo sudužimo vietos memorialo infrastruktūrą Pščelnike (Lenkijoje) ir sutvarkyti Netonių kalną Kauno rajone (Lietuvoje), įrengiant apžvalgos aikštelę. Netonių kalnas pasirinktas neatsitiktinai – čia praktikavosi pirmieji Lietuvos parasparnininkai. Kaip papildomos projekto veiklos planuojami abiejų šalių amatininkų plenerai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, siekiant jų darbais papuošti tvarkomas vietas. Vietos veiklos grupės „Lider pojerziesza“ pirmininkas Ireneusz Kostka pastebėjo, kad projektą reikėtų suspėti įgyvendinti iki 2018 m., kuomet bus minimos skrydžio 85 – osios metinės, o Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovai iškėlė mintį, kad reikėtų įrengti atminimo lentas Kauno ir Niujorko Floido Beneto oro uostose. Aptarus visas idėjas beliko imtis darbų ir sėkmingai jas įgyvendinti.

Lapkričio 13 d. vakarą svečiai iš Lenkijos buvo pakviesti sudalyvauti Kaimynijos šventėje Zapyškyje, kurioje buvo pristatomi penki Lietuvos etnografiniai regionai, o lapkričio 14 d. buvo aplankytas Netonių kalnas ir Lietuvos aviacijos muziejus.

 
2015-11-13. Kauno rajono vietos veiklos grupė – viena geriausių šalyje
There are no translations available.


Lapkričio 11 - 12 dienomis Raudondvario menų inkubatoriuje vyko kasmetinė tarptautinė LEADER konferenciją, skirtą vietos veiklos grupėms, kaimo pilietinio sektoriaus, verslo ir valdžios institucijų atstovams, tiesiogiai dalyvaujantiems kaimo plėtros veikloje. Neatsitiktinai konferencija šiemet pavadinta „LEADER – nauja pradžia“: prasidedantis naujas laikotarpis kartu atsineša ir naujus iššūkius.

Konferencijos metu Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su partneriais įvertino ir  apdovanojo labiausiai pasižymėjusias vietos veiklos grupes per visą 2007-2013 m. laikotarpį. Nugalėtojus išrinko patys renginio dalyviai iš 3 kandidatų kiekvienoje nominacijoje. Renginio metu po nominantų pristatymo kiekvienas dalyvis savo balsą atidavė interaktyviai spausdami pultelių mygtukus. Rezultatas buvo matomas ekrane jau po kelių akimirkų.

Džiugu, kad vieną iš penkių nominacijų – LEADER SPARNAI, kuri skiriama už jaunimo iniciatyvų skatinimą, pelnė Kauno rajono vietos veiklos grupė. Dirbti su jaunimo organizacijomis Kauno rajono VVG pradėjo 2010 metais, organizavusi tarptautinę konferencija „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“. Ši konferencija paskatino Kauno rajono jaunimo organizacijas burtis, aktyvinti veiklą. Įgyvendinant 2007 – 2013 metų vietos plėtros strategiją, jaunimo organizacijų parengtiems projektams skiriant finansavimą buvo taikomi pirmumo kriterijai. Tai padėjo skirti finansavimą ir įgyvendinti 11 jaunimo projektų, kurių metu jaunimas vykdė įvairias veiklas, keliavo, sustiprino savo organizacijų materialinę bazę.

(nuotraukos Lino Krapavicko)

 

 
2015-10-12 Kauno r. - naujas pagalbos jaunimui projektas
There are no translations available.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos darbo birža pasirašė trišalę sutartį dėl projekto „Atrask save“ įgyvendinimo. Tai naujasis nuo 2014 m. Lietuvoje įgyvendinamos Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas, skirtas 15–29 metų niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams.

„Šiuo projektu siekiame kiekvienam niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui asmeniškai pasiūlyti atrasti save, jei reikia, įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties, ir tokiu būdu padėti įsilieti į darbo rinką“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Projekto dalyviai galės dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.

Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose. Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas. Veiklos organizuojamos atsižvelgus į individualius jaunų žmonių poreikius ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Projektas „Atrask save“ bus įgyvendinamas visoje šalyje, o projekto veiklos vykdomos visų savivaldybių teritorijose.

Read more...
 
2015-08-15. Zapyškio bendruomenės centras įgyvendino bendruomenės verslumo projektą.
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Zapyškio bendruomenės centras 2015 metais liepos mėnesio 31 dieną baigė įgyvendinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr. LEADER-13-KAUNAS-05-008. Projekto įgyvendinimo metu įsigijo visas numatytas priemones paslaugoms teikti, atliko visus numatytus pagal projektą savanoriškus darbus (įsipareigojimą prisidėti įnašu natūra - nemokamu savanorišku darbu) ir pateikė galutinį mokėjimo prašymą bei galutinę ataskaitą, todėl belieka iš Nacionalinės mokėjimo agentūros sulaukti patirtų išlaidų kompensavimo ir pradėti teikti aplinkos tvarkymo ir poilsio organizavimo paslaugas.

Read more...
 
2015-06-03. Pasirašytos dvišalės sutartys.
There are no translations available.

Pasirašytos dvišalės vietos projektų vykdymo sutartys.

 

2015 m. gegužės 27 d. pasirašyta dvišalė vietos projekto "Raudondvario seniūnijos gyventojų sportinės ir bendruomeninės veiklos sąlygų gerinimas" (Nr. LEADER-15-KAUNAS-07-001) vykdymo sutartis tarp Kauno rajono vietos veiklos grupės ir Kauno rajono Raudondvario gimnazijos. Projekto tikslas - užtikrinti švietimo paslaugų kokybę Kauno rajono Raudondvario gimnazijoje, kompleksiškai suremontuojant sporto salę ir pagalbines salės patalpas, pritaikant jas bendruomenės poreikiams. Skirta paramos suma 40 000 Eur (be PVM).

2015 m. gegužės 29 d. pasirašyta dvišalė vietos projekto "Kęstučio Girčio apgyvendinimo paslaugų teikimo plėtra Karmėlavoje" (Nr. LEADER-15-KAUNAS-06-001) vykdymo sutartis tarp Kauno rajono vietos veiklos grupės ir Kęstučio Girčio. Projekto tikslas - užtikrinti apgyvendinimo paslaugų teikimą Karmėlavoje. Įgyvendinus projektą bus įkurti nauji svečių namai su 10 miegamųjų kambarių ir bendru laisvalaikio-valgomuoju kambariu. Skirta paramos suma - 21 547,44 Eur (be PVM).

 

 

 
2015-06-03. Kvietimų Nr. 06 ir Nr. 07 paraiškų vertinimas.
There are no translations available.

 

Kvietimo Nr. 07 administracinį ir tinkamumo vertinimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas.

 

Kvietimo Nr. 06 administracinį ir tinkamumo vertinimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas.

 
2015-05-28. Infoturas "Pažink pilis ir dvarus".
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „6P (PAŽINK, PRAMOGAUK, PIRK, PAVALGYL, PERNAKVOK, PANEMUNĖJE) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ 2015 m. gegužės 22-23 dienomis surengė baigiamąjį renginį – infoturą „Pažink pilis ir dvarus“.

Read more...
 
2015-05-12. Kvietimas Nr. 07 teikti vietos projektų paraiškas.
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija

Strategijos prioritetas (-ai)

I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

I prioriteto tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti jos gyvenimo kokybę.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

1.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.1. veiklos sritis. Viešųjų pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;

1.1.2 veiklos sritis. Gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma:

1.1 priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra – 40 000,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Išlaidų apmokėjimo būdas - sąskaitų apmokėjimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Pagal 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ paramos gali kreiptis kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, kitas juridinis asmuo, išskyrus VVG.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra).

Pareiškėjai vietos projektų paraiškas pateikia tinkamai užpildytas, pateikiant teisingą ir išsamią informaciją, surinktas lietuvių kalba kompiuteriu ir atspausdintas.

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos egzempliorius ir vietos projekto paraiškos elektroninė versija (įrašyta į elektroninę laikmeną). Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas, pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra). Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų byla turi būti įsegta į segtuvą.

Paraiškos pateikiamos adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Paraiškų rinkimo pradžia 2015-05-12 8.00 val.

Paraiškų rinkimo pabaiga 2015-05-15 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse www.kaunorvvg.lt, www.nma.lt .

Taip pat ją nemokamai galima gauti adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Specialiąsias taisykles pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", skaitykite čia

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 2 of 22