Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320

Mūsų galimybių valanda

prisijunk ir paremk!

Kaunas District Municipality

E-demokratija

2013-04-02. Projekto „Kaimai kupini lobių“ dalyvių apsilankymas Suomijoje
There are no translations available.

SuomijojePagal priemonę “Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas” Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą “Kaimai kupini lobių”. Šio projekto partneriai yra Suomijos ir Čekijos VVG. Kovo mėn. 15-17 dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupės deleguotos tautodailininkės: tekstilininkė Rita Juodvalkytė, karpinių meistrė Rasa Mauzienė ir margučių margintoja Laima Raižienė, dalyvavo Suomijos Karhuseutu vietos veiklos grupės organizuotame amatų pristatymo festivalyje.

Read more...
 
2013-04-02. Bendruomenėje knygos ,,Domeikava’’ sutiktuvių šventė
There are no translations available.

Domeikavos knygos pristatymasPrieš ketverius metus aktyvus bendruomenės narys, kraštotyrininkas, daugelio knygų sudarytojas ir autorius Antanas Pocius pasiūlė išleisti knygą apie Domeikavą. Tokio pobūdžio leidinio, apimančio visą Domeikavos seniūniją, jos istoriją, kultūrinį, socialinį, švietėjišką gyvenimą, čia gyvenančius ir dirbančius žmones, dar neturėjome, todėl bendruomenės pirmininkas Irenijus Šmidtas ir aktyvūs bendruomenės nariai nuoširdžiai pritarė šiam sumanymui. 2011 m. Domeikavos kaimo bendruomenės centras parengė paraišką ir pateikė projektą Kauno rajono vietos veiklos grupei. Šiandien projektas „Knyga „Domeikava“, Nr. LEADER-11-Kaunas-02-004, kurio vertė 53 275 Lt yra įgyvendintas ir išleista knyga.

Read more...
 
2013-03-15. Išleista knyga „Domeikava“
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Prieš keletą metų Domeikavos bendruomenė nutarė parengti knygą apie didžiausią Lietuvos kaimą – Domeikavą, jo gilią istoriją, daugelio kartų žmonių gyvenimus, bendruomenės tradicijas, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Knygos „Domeikava“ finansavimui bendruomenės centras parengė projektą ir paraišką kurią pateikė Kauno rajono vietos veiklos grupei.

Read more...
 
2013-03-08. KAUNO RAJONO AMATININKŲ, SMULKIŲJŲ VERSLININKŲ DĖMESIUI!
There are no translations available.

KPFLeaderLietuvos LeaderKauno r. vvg

Kauno rajono vietos veiklos grupė, įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą „Kauno rajono amatininkų, smulkiųjų verslininkų identifikavimas, patirties ir pokyčių versle nustatymas“. Projekto metu bus surinkta informacija iš visų Kauno rajono seniūnijų apie vietos amatininkus, smulkiuosius verslininkus ir sudaryta vieninga duomenų bazė. Bus organizuota 10 susitikimų su vietos amatininkais, kitais verslininkais ir pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, užmegzti kontaktai. Surinkta informacija bus susisteminta. Šioje duomenų bazėje bus pristatomi amatininkų, tautodailininkų, vietos produktų gamintojų, kitų smulkiųjų verslininkų kontaktai, nuotraukos ir trumpas veiklos, produktų aprašymas. Tai bus patalpinta Kauno rajono VVG interneto svetainės www.kaunorvvg.lt specialiai sukurtoje skiltyje. Bus išleistas leidinys, kuriame bus pristatyti Kauno rajono smulkieji verslininkai, amatininkai, tautodailininkai, jų gaminami produktai, teikiamos paslaugos. Šis projektas – tai laiptelis į teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos produktas – verslo sėkmė“, kuriame planuojama sukurti teikiamų paslaugų liniją ir šios paslaugų linijos dalyviams sudaryti kuo geriausias sąlygas verslui, jo reklamai, marketingui bei rinkodarai.

Read more...
 
2013-03-04. Pasirašytos dar dvi vietos projekto vykdymo sutartys
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg
Sutarties pasirašymas2013 m. vasario 26 d. ir kovo 1 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje Rokuose buvo pasirašytos dvi trečiojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I prioriteto I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Finansavimas skirtas:
 1. Kauno rajono Ilgakiemio kultūros centro projektui "Ilgakiemio kultūros centro pastato remontas";
 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui "Daugiafunkcių bendruomenės namų įkūrimas".

Bendra šių projektų vertė – 885 375,58 Lt.

 

Kauno rajono vietos veiklos grupės informacija

 
2012-03-01. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą
There are no translations available.

2013 m. kovo 18 d. 16 val. Rokų seniūnijos salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.) įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2012 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
 2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo.
 3. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.
 4. Dėl Leader programos perspektyvų 2014 – 2020 metų laikotarpyje.
 5. Kiti klausimai.

Kviečiame dalyvauti.

 
2013-02-25. Daugeliškių kaimo šventė
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Daugeliškių kaimo šventėDaugeliškių krašto bendruomenės centras, įgyvendindamas vietos projektą „Tegul gerumas mus vienija“ pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I pioriteto II priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“, sukvietė Daugėliškių žmones į kaimo šventę. Buvo pristatytas projektas bendruomenei, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-oji.

Read more...
 
2013-02-21. Dovana kraštiečiams
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Knygos pristatymas2011 m. Kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius, parengė projektą „Čekiškės istorijos, tradicijų ir bendruomeninio gyvenimo pristatymas knygoje”, pateikė jį Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos 2007 – 2013 m. I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ 2 priemonės „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 1 veiklos sritį “Rajono gyventojų informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas“. Š.m. vasario 16–ąją visuomenei pateiktas projekto rezultatas – 304 puslapių, 1000 egzempliorių tiražu išleista knyga, kietais spalvotais viršeliais su priedu, bibliografiniu sąsiuviniu.

Read more...
 
2013-02-14. Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartys
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Pasirasymas2013 m. sausio pabaigoje Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje Rokuose buvo pasirašytos trys trečiojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I prioriteto I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Finansavimas skirtas:

 1. Kauno r. Girininkų pagrindinės mokyklos projektui "Rokų seniūnijos gyventojų bendruomenės ir sportinės veiklos sąlygų gerinimas";
 2. Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui "Babtų sen., Pagynės k., Gynios g. šaligatvio remonto darbai ir viešosios gatvės sutvarkymas";
 3. Kauno rajono savivaldybės administracijos projektui „Viešosios erdvės prie Ringaudų pradinės mokyklos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“;

Bendra šių projektų vertė – 485 438,05 Lt.

Kauno rajono VVG informacija

 
2013-02-14. Paskirta parama naujiems projektams
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2013 m. vasario 11 d. patvirtino Kauno rajono vietos veiklos grupės sprendimą dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. Bus finansuojami aštuoni nauji vietos projektai:

 1. LEADER-12-KAUNAS-03-001 "Jūratės B&B svečių namų Karmėlavoje teikiamų paslaugų plėtra"
 2. LEADER-12-KAUNAS-03-003 "Maitinimo verslo kūrimas UAB "Servantas"
 3. LEADER-12-KAUNAS-03-004 "Viešų erdvių sutvarkymas Mastaičių kaime"
 4. LEADER-12-KAUNAS-03-008 "Šaligatvių rekonstravimas Čekiškės miestelio Ateities gatvėje"
 5. LEADER-12-KAUNAS-03-009 "Voškonių kultūros centro modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams"
 6. LEADER-12-KAUNAS-03-011 "Kulautuvos miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas"
 7. LEADER-12-KAUNAS-03-012 "Tiesiame tiltus tarp Kauno rajono vietos produktų gamintojų ir vartotojų"
 8. LEADER-12-KAUNAS-03-013 "Aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas Kulautuvos miestelyje"

Kauno rajono VVG informacija

 
2013-02-07. Knygos "Čekiškė" pristatymas
There are no translations available.

Cekiske2011 m. Kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius, parengė projektą „Čekiškės istorijos, tradicijų ir bendruomeninio gyvenimo pristatymas knygoje”, pateikė jį Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos 2007 – 2013 m. I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ 2 priemonės „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 1 veiklos sritį “Rajono gyventojų informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas“ ir gavo 42620 Lt paramą. Pareiškėjas prie projekto prisidėjo įnašu natūra savanorišku darbu už 10 655 Lt. Šio projekto rezultatas – 304 puslapių, 1000 egzempliorių tiražu išleista knyga, kietais spalvotais viršeliais su priedu, bibliografiniu sąsiuviniu.

 

Read more...
 
2013-01-28. Kauno rajono karaoke konkurso nugalėtojas iš Ilgakiemio
There are no translations available.

mavikSpeiguotą 2013 metų sausio 24 dienos vakarą į Rokų kultūros centrą rinkosi Karaoke konkurso „Kai kalba širdys“ atrankinių renginių nugalėtojai. Čia vyko Pagirių kaimo bendruomenės centro projekto „Kai kalba širdys“ finalinis Karaoke konkurso vakaras, įgyvendinamas pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos 2007- 2013 m. priemonę „ Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“.

Read more...
 
2013-01-28. Kvietimas Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos nariams
There are no translations available.

Kviečiame visus Kauno rajono vietos veiklos valdybos narius dalyvauti 2013-02-04 16 val. 00 min. Rokų seniūnijos posėdžių salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas) vyksiančiame Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ (projekto Nr. VPSI-2-08-001) I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ I priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir  II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius“ priemonių : „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“ , „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ . 
 
2013-01-22. Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos "Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija" pakeitimas
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg

2013 m. sausio 21 d. valdybos posėdžio metu buvo patvirtinti Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos "Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija", pagal I prioriteto "Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą" priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra" pakeitimai. Taisyklėse patikslinama: remiamos ir neremiamos veiklos, galimi pareiškėjai ir partneriai, vietos projekto tinkamumo reikalavimai, tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų nustatymo tvarka. Naujas taisykles rasite čia...

 
2013-01-15. Tęstiniai mokymai
There are no translations available.

KPF Leader Lietuvos Leader Kauno r. vvg
2013 m. sausio 16 ir 17 dienomis 9.30-17.00 val. vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuojami 8 val. mokymai dviems grupėms tema "Poreikių analizė - potencialaus projekto vizijos suformavimas". Daugiau informacijos tel. 837-436002.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 22