Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320

Mūsų galimybių valanda

prisijunk ir paremk!

Kaunas District Municipality

E-demokratija

Svarbiausia informacija projektų teikėjams (kvietimas teikti paraiškas Nr. 3) PDF Print E-mail
There are no translations available.

Svarbiausios naujienos:

2013-02-11. Įsakymas dėl Kauno rajono vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo

2012-12-17. Įsakymas dėl Kauno rajono vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo.

2012-07-02. Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas

2012-05-28. Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 3.

2011-12-28. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.

 

Pateikiame svarbiausią informaciją visiems norintiems pasinaudoti LEADER programos parama pagal Kauno rajono vietos plėtros 2007 - 2013 m. strategiją ir teikti paraiškas vietos projektams:


Dokumentacija vietos projektams:

• Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ su privalomais priedais. Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius“ priemonę „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“. Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ prioriteto „kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ priemonę  „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos  „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius“ priemonę  „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra). Atsisiųsti

• Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius“ priemonę  „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra). Atsisiųsti

• Vidaus tvarkos aprašas. Atsisiųsti

• Paraiškos forma (kaimo atnaujinimas ir plėtra). Atsisiųsti

• Paraiškos forma (bendruomenių verslumo skatinimas). Atsisiųsti

• Paraiškos forma (parama verslo kūrimui ir plėtrai, juridinis asmuo). Atsisiųsti

• Paraiškos forma (parama verslo kūrimui ir plėtrai, fizinis asmuo). Atsisiųsti

• Bendradarbiavimo sutartis (kaimo atnaujinimas ir plėtra). Atsisiųsti

• Bendradarbiavimo sutartis (kaimo bendruomenių verslumo skatinimas). Atsisiųsti

• Veiklos aprašo forma (kaimo bendruomenių verslumo skatinimas). Atsisiųsti

• Verslo plano forma (parama verslo kūrimui ir plėtrai, juridinis asmuo). Atsisiųsti

• Mokėjimo prašymo forma pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra". Nauja! Atsisiųsti

• Mokėjimo prašymo forma pagal priemonę "Parama verslo kūrimui ir plėtrai". Nauja! Atsisiųsti

• Mokėjimo prašymo forma pagal priemonę "Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas". Nauja! Atsisiųsti

Taip pat naudinga išstudijuoti šias taisykles:

• Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės. Atsisiųsti
• Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (leader metodu) taisyklės ir pakeitimai. Atsisiųsti
• Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės ir pakeitimai. Atsisiųsti

 

Ką daryti, jei tik dabar susidomėjote galimybe teikti projektą?

Pirmas žingsnis – projekto idėjos, labiausiai atspindinčios bendruomenės poreikius, išaiškinimas. Tam tikslui reikėtų organizuoti seniūnijos įstaigų vadovų, verslo, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinkimą, kuriame būtų galima aptarti opiausias seniūnijos problemos ir išsirinkti spręstinas. Tokiame susirinkime mielai dalyvautų Kauno rajono VVG atstovai, kurie pasistengtų vietoje atsakyti į Jums rūpimus klausimus.
Antras žingsnis – dokumentacijos būsimai paraiškai rengimas. Objekto, į kurį planuojama investuoti, nuosavybės (ar kitokio teisėto valdymo) dokumentų sutvarkymas, numatomų darbų projektinių dokumentų parengimas ir kt.

 

Kontaktai konsultacijai ar pasiteiravimui:

Kauno rajono vietos veiklos grupė
Adresas: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas (Rokų seniūnijos patalpose).
El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel. (8 37) 436 002