Projekto „Tobulėk ir veik kartu“ 2012 m. veiklų planas PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

PROJEKTO “TOBULĖK IR VEIK KARTU”

pagal LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VVG VEIKLAI, ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ ĮGYVENDINANTIEMS ASMENIMS MOKYTI, KONSULTUOTI“ IR „PARAMA POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ, ESANČIŲ VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMUI SKATINTI“

2012 m. VEIKLOS PLANAS

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Trukmė (mėn.)

Vykdymo pradžia

(metai, mėnuo)

Vykdymo pabaiga

(metai, mėnuo)

1.

Potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje mokymų plano sudarymas pagal pakartotinai išsiaiškintą poreikį.

1

2012-01

2012-01

2.

Potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje mokymai.

12

2012-01

2012-12

3.

Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymai.

12

2012-01

2012-12

 

4.

Informaciniai renginiai potencialių vietos projektų vykdytojams, esantiems VVG teritorijoje.

12

2012-01

2012-12

 

5.

Pasiruošimas ir dalykinė kelionė potencialiems projektų vykdytojams į LKBS  organizuojamą  bendruomenių sąskrydį  “Bendruomenių projektų mugė  2012”

2

2012-05

2012-06

6.

Mokymų rezultatų tarpinis apibendrinimas ir papildomo mokymų poreikio išsiaiškinimas.

1

2012-12

2011-12

7.

Projekto veiklų sklaida, www.kaunorvvg.lt, laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.

12

2012-01

2012-12


Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas