Projekto „Tobulėk ir veik kartu“ 2011 m. veiklų planas PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

PROJEKTO “TOBULĖK IR VEIK KARTU”

pagal LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VVG VEIKLAI, ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ ĮGYVENDINANTIEMS ASMENIMS MOKYTI, KONSULTUOTI“ IR „PARAMA POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ, ESANČIŲ VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMUI SKATINTI“

2011 m. VEIKLOS PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos pavadinimas

Trukmė (mėn.)

Vykdymo pradžia

(metai, mėnuo)

Vykdymo pabaiga

(metai, mėnuo)

 

1.

Potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje mokymų plano sudarymas pagal pakartotinai išsiaiškintą poreikį.

1

2011-01

2011-01

 

2.

Potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje mokymai.

12

2011-01

2011-12

 

3.

Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymai.

12

2011-01

2011-12

 

 

4.

Informaciniai renginiai potencialių vietos projektų vykdytojams, esantiems VVG teritorijoje.

12

2011-01

2011-12

 

 

5.

Pasiruošimas ir dalykinė kelionė potencialiems projektų vykdytojams į VVG “Pajūrio kraštas“.

2

2011-05

2011-06

 

6.

Pasiruošimas kelionei ir dalykinė kelionė į užsienį, potencialiems projektų vykdytojams, siekiant įgyti užsienio valstybių patirties įgyvendinant vietos projektus.

3

2011-04

2011-06

 

7.

Kauno r. VVG bendri mokymų su Ukmergės r. VVG organizavimas.

3

2011-08

2011-10

 

8.

Mokymų rezultatų tarpinis apibendrinimas ir papildomo mokymų poreikio išsiaiškinimas.

1

2011-12

2011-12

2011-10

9.

Projekto veiklų sklaida www.krs.lt, www.kaunor.vvg.lt , laikraštyje „Naujos tėviškės žinios“.

12

2011-01

2011-12

 


Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas

 

 

 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „TOBULĖK IR VEIK KARTU“

MOKYMŲ TEMOS

2011 m.

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“

 

Eil. Nr.

Mokymo kurso pavadinimas, trukmė

1.

Vietos projektų vertinimas. Tipinės paraiškų pildymo klaidos.

2.

Anglų kalba 2gr. (pradedantiems ir pažengusiems)

3.

Viešojo kalbėjimo, LEADER metodo įgyvendinimo tematika, įgūdžių tobulinimas 2 d.

4.

Asmeninio darbo našumo gerinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategijas

5.

Tarptautinio bendradarbiavimo ypatumai ir galimybės

6.

Bendruomeninio verslumo skatinimas. Verslo plano rengimo ypatumai.

7.

Efektyvus dalykinis bendravimas ir konfliktų sprendimas. Komandos formavimas ir komandinis darbas 2 d.

8.

Konsultavimo ir darbo su vietos projektų pareiškėjais įgūdžių stiprinimas.

 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“

Eil. Nr.

Mokymo kurso pavadinimas, trukmė

1.

Vietos projektų vertinimas. Tipinės paraiškų pildymo klaidos.

2.

Renginių, LEADER metodo įgyvendinimo tematika, organizavimo ypatumai nevyriausybinėje organizacijoje grupės 2 d.

3.

Jaunimo organizacijos veiklos planavimas ir organizavimas, darbas komandoje, lyderystė. 2 d.

4.

NV organizacijos veiklos planavimas ir organizavimas. Organizacijos veiklos viešinimas ir įvaizdžio kūrimas. Lyderystės ugdymas ir darbo komandoje skatinimas. Efektyvus dalykinis bendravimas ir konfliktų sprendimas, susirinkimų organizavimas ir vedimas. 2 d.

5.

Viešieji pirkimai ir buhalterinė apskaita nevyriausybinėje organizacijoje

6.

Vietos projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų formavimas. 1 d. II kvietimo vietos projektų teikėjams 4 grupės

7.

Dalykinė kelionė. VVG „Pajūrio kraštas“ . Vietos projektų įgyvendinimo geroji patirtis. ( LK bendruomenių sąskrydis)

8.

Dalykinė kelionė. Škotijos vietos projektų įgyvendinimo geroji patirtis.

9.

Bendruomeninės organizacijos verslumo ugdymas, verslo planų rengimas.

10.

Vietos projektų paraiškos pildymo ypatumai.

11.

Informaciniai renginiai Kauno rajono seniūnijose

Iš viso 200 val.