Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorijos amatai ir paslaugos

kpfleaderlietuvos_leaderlietuvos-kaimo-tinklaskaunorvvg

 Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) 2013 m. įgyvendino Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą „Amatininkų, smulkiųjų verslininkų, kitų vietos produktų gamintojų duomenų bazės surinkimas“. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti smulkųjį verslą, amatų plėtrą Kauno rajone, sudaryti sąlygas bendradarbiauti vietos amatininkams, smulkiesiems verslininkams. Įgyvendinant projektą buvo organizuota 10 verslininkų susitikimų seniūnijose, užmegzti kontaktai, sudaryta galimybė verslo žmonėms bendrauti tarpusavyje. Surinkta informacija susisteminta ir patalpinta Kauno rajono VVG internetinėje svetainėje www.kaunorvvg.lt, specialiai sukurtoje skiltyje. Ši informacija bus pastoviai papildoma ir atnaujinama. Sieksime, kad tai būtų populiariausia ir išsamiausia duomenų bazė apie rajone veikiančius amatininkus, tautodailininkus, smulkius vietos produktų gamintojus, paslaugų teikėjus.
Išleistas informacinis leidinys, kuriame pristatome tik dalį Kauno rajono VVG internetinėje svetainėje www.kaunorvvg.lt talpinamos duomenų bazės informacijos. Tikimės, kad surinkta informacija pasitarnaus čia pristatomų produktų ir paslaugų plėtrai, naujų idėjų ir projektų, skatinančių smulkųjį verslą, įgyvendinimui. Kauno rajono smulkiuosius verslininkus, kurių verslas nėra pristatomas mūsų internetinėje svetainėje, prašome susisiekti dėl būsimo bendradarbiavimo. Sėkmės visiems!

Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas