Warning: Creating default object from empty value in /home/overslas/domains/1.kaunorvvg.lt/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
Projekto „Tobulėk ir veik kartu“ 2013-2014 m. veiklų planas PDF Spausdinti El. paštas

Mokymų projekto “TOBULĖK IR VEIK KARTU”

Pagal  3 veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims ugdyti, konsultuoti“

2013 m. – 2014 m. MOKYMŲ PLANAS

2013 m. I ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Tęstiniai anglų kalbos mokymai

108

2.

Vietos veiklos grupių vadybos stiprinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategijas

396131007

8

3.

Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų vadyba

 

8

5.

Partnerystė ir vietovės rinkodara

 

8

2013 m. II ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Viešo kalbėjimo LEADER metodo temomis įgūdžių tobulinimas

16

2.

VVG veiklos planavimo ir laiko valdymo įgūdžių gerinimas

16

3

Socialinio verslo projektų vadybos ir administravimo ypatumai.  Projektų veiklos ir  rodiklių valdymas

16

2013 m. III ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas

16

2.

Kaimo vietovių situacijos analizė, plėtros galimybių identifikavimas ir sprendimų problematika,  VVG teritorijoje skatinant verslumą.

16

3.

VVG veiklos stebėsena savianalizė ir vertinimas

8

4.

Partnerystė ir vietovės rinkodara

 

8

2013 m. IV ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Teritorinio ir  tarptautinio bendradarbiavimo projektų vadyba

8

2.

Socialinio verslo projektų vadybos ir administravimo ypatumai.  Projektų veiklos ir  rodiklių valdymas

8

3.

Vietos pareiškėjų aktyvinimo priemonės ir jų  taikymas įgyvendinant kaimo plėtros strategijas

8

4.

Tęstiniai anglų kalbos mokymai

108

2014 m. I ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Tęstiniai anglų kalbos mokymai

108

2.

Vietos veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas

8

3.

Teritorinio ir  tarptautinio bendradarbiavimo projektų vadyba

16

4.

Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas

16

2014 m. II ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Viešo kalbėjimo LEADER metodo temomis įgūdžių tobulinimas

16

2.

VVG veiklos stebėsena savianalizė ir vertinimas

8

3.

VVG veiklos planavimo ir laiko valdymo įgūdžių gerinimas

16

4.

Verslo projektų administravimas ir vadyba

16

2014 m. III ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Socialinio verslo projektų vadybos ir administravimo ypatumai.  Projektų veiklos ir  rodiklių valdymas

8

2.

Kaimo vietovių situacijos analizė, plėtros galimybių identifikavimas ir sprendimų problematika,  VVG teritorijoje skatinant verslumą.

8

3.

Vietos pareiškėjų aktyvinimo priemonės ir jų  taikymas įgyvendinant kaimo plėtros strategijas

16

2014 m. IV ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

VVG veiklos stebėsena savianalizė ir vertinimas

8

2.

Socialinio verslo projektų vadybos ir administravimo ypatumai.  Projektų veiklos ir  rodiklių valdymas

8

3.

Kaimo vietovių situacijos analizė, plėtros galimybių identifikavimas ir sprendimų problematika,  VVG teritorijoje skatinant verslumą.

8

 

Pagal  4 veiklos sritį "Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“

2013 m. I ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Elektroniniai viešieji pirkimai

396131008

16

2.

Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas

596131017

16

3.

Projektų įgyvendinamų pagal LEADER metodą rengimas ir įgyvendinimas

596131015

16

4.

Smulkiojo verslo vystymo galimybės ir ypatumai kaime

16

5.

Darbo komandoje skatinimas. Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas. Lyderystės ugdymas.

16

6.

Bendruomenės organizacijos vidaus dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita

16

7.

Informaciniai renginiai

 

8

2013 m. II ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Viešųjų pirkimų organizavimas

396131005

16

2.

Kaimo bendruomenės, kitų ne pelno organizacijų veiklos organizavimas, bendruomenės, ne pelno organizacijos narių ugdymas ir aktyvinimas

596131019

16

3.

Vietos projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas

16

4.

Smulkiojo verslo vystymo galimybės ir ypatumai kaime

16

5.

Jaunimo verslumo skatinimas bendruomenėje

16

6.

Socialinio verslo skatinimas bendruomenėje

16

7.

Informaciniai renginiai

 

8

 

2013 m. III ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Elektroniniai viešieji pirkimai

396131008

16

2.

Vietos projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas

16

3.

Vietos išteklių bei gyventojų poreikių analizė. Vietovės gyvybingumo nustatymas.

16

4.

Pelno nesiekiančių organizacijų galimybės vykdyti ūkinę komercinę veiklą (VMI atstovas)

8

5.

Bendruomenės veiklos planavimas ir organizavimas

16

6.

Bendruomenių vaidmens stiprinimas propaguojant aplinkosaugą ir sveiką gyvenseną kaime

16

7.

Informaciniai renginys

8

2013 m. IV ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Socialinio verslo skatinimas bendruomenėje

16

2.

Vietos išteklių bei gyventojų poreikių analizė. Vietovės gyvybingumo nustatymas.

16

3.

Etnokultūrinio paveldo puoselėjimas ir dailiųjų amatų propagavimas bendruomenėje

16

4.

Vietos pareiškėjų aktyvinimo priemonių taikymas įgyvendinant kaimo plėtros strategijas: teminiai kaimai – ateities perspektyvos ir kt.

5.

Partnerystė ir vietovės rinkodara

16

6.

Informacinis renginys

 

4

2014 m. I ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas

16

2.

Verslo organizavimo principai ir metodai

16

3.

Pelno nesiekiančių organizacijų galimybės vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

8

4.

Vietos projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas

16

5.

Bendruomenės organizacijos vidaus dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita

16

6.

Darbo komandoje skatinimas. Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas. Lyderystės ugdymas.

16

7.

Informacinis renginys

 

4

2014 m. II ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Kaimo bendruomenės, kitų ne pelno organizacijų veiklos organizavimas, bendruomenės, ne pelno organizacijos narių ugdymas ir aktyvinimas

596131019

16

2.

Smulkiojo verslo vystymo galimybės ir ypatumai kaime

16

3.

Jaunimo verslumo skatinimas bendruomenėje

16

4.

Darbo komandoje skatinimas. Komandos formavimo įgūdžių stiprinimas. Lyderystės ugdymas.

16

5.

Vietos pareiškėjų aktyvinimo priemonių taikymas įgyvendinant kaimo plėtros strategijas: teminiai kaimai – ateities perspektyvos ir kt.

16

6.

Informacinis renginys

 

4 renginiai

2014 m. III ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Smulkiojo verslo vystymo galimybės ir ypatumai kaime

16

2.

Strateginio planavimo mokymai

48

3.

Informaciniai renginiai

9 renginių

2014 m. IV ketvirtis

Eil.Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Kodas

Trukmė val.

1.

Smulkiojo verslo vystymo galimybės ir ypatumai kaime

16

2.

Strateginio planavimo mokymai

192

3.

Informaciniai renginiai

10 renginių